Press "Enter" to skip to content

Rechtspraak

Rechtspraak

De laatste actuele rechtspraak en tevens de belangrijkste standaard jurisprudentie. Op deze pagina vind je alle instanties waar je de vonnissen, uitspraken en beslissingen kunt vinden in Belgi�.
Weet u nog een instantie of vindplaats. Neem dan vooral contact en we plaatsen de link gratis voor een teruggaande link.

Rechtspraak en jurisprudentie

De Raad van State
Rechtspraak (arresten) van de Raad van State.

Hoge raad voor de Justitie
De Hoge Raad voor de Justitie moet een brugfunctie zijn naar de burger, naar de magistratuur en naar de politieke wereld om op die manier het vertrouwen in justitie te herstellen.

Juridat
Uitgebreide verzameling rechtspraak direct toegangbaar via een databank waarin velden zoals rechtelijke instantie en datum ingevuld kunnen worden.

juriDict
juriDict ontsluit de juridische inhoud van de rechtspraak van de Raad van State. De databank bevat rechtspunten uit de arresten en uit de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid.

Reflex Databank
Deze databank biedt toegang tot Wetgevende teksten en besluiten met een reglementair karakter, vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof, vernietigingsarresten van de Raad van State met betrekking tot reglementaire besluiten en omzendbrieven met een algemeen karakter.