Press "Enter" to skip to content

Octrooibureau

Hier volgt een overzicht van octrrooibureaus voor het aanvragen van octroois en het doen van een octrooionderzoek.

Patenthuis

Het patenteren van technische uitvindingen en het optimaal gebruiken van patenten of octrooien binnen uw bedrijf zijn niet vanzelfsprekend. Hiervoor heeft u een octrooigemachtigde nodig.

Een octrooigemachtigde is een onafhankelijke adviseur in patentzaken. Hij of zij heeft een technische achtergrond en kennis van het octrooirecht. Patenthuis is zo’n adviseur. Wij zijn een octrooibureau dat bedrijven bijstaat in alles wat met octrooien te maken heeft.

Octrovia Octrooibureau

Gids van uitvinding tot patent (octrooi). Bureau voor de bescherming van uw innovaties.

V.O.
V.O. ondersteunt Start-upsinnovatief KMOmultinationals en kennisinstituten door heel Nederland en België bij hun Intellectuele Eigendom. V.O. (Verenigd Octrooibureau) is een van de grootste octrooibureaus in Europa, staat steevast in de top 3 van Europese PCT-indieners, en wordt aanbevolen en bekroond door ‘s werelds toonaangevende onafhankelijke media voor de IE-industrie.