Press "Enter" to skip to content

Juridische tijdschriften

Facultaire en wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines.

Per rechtsgebied samenvattingen, rechtspraak, commentaar en annotaties van de laatste actuele en nieuwste ontwikkelingen.

Ook de juridische uitgaves van vrijwel alle juridische beroepsverenigingen zijn te vinden.

Neem snel een juridisch abonnement of sluit je aan bij een beroepsvereniging en blijf zo op de hoogte van het laatste actuele nieuws in het recht.

Staat een juridisch tijdschrift er niet bij?

Stuur ons dan een e-mail met de vindplaats en we zetten het tijdschrift er gratis op (in ruil voor een retourlink)!

CAHIER DU JURISTE – VAN DE JURIST
Het tijdschrift Cahier van de Jurist zag het levenslicht in 1993. Zij viert vandaag haar 15-jarig bestaan. Als het driemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), is de Cahier van de Jurist bestemd voor de praktijkjurist (bedrijfsjuristen, advocaten, magistraten, notarissen en deurwaarders).
De Fiscale Koerier
In De Fiscale Koerier lichten topspecialisten tweewekelijks de belangrijkste rechterlijke beslissingen van de afgelopen periode toe. Ze bespreken de uitspraak vanuit theoretisch standpunt en gaan dieper in op de mogelijkheden die de (nieuwe) interpretatie biedt. Bovendien krijgt u een veertiendaagse synopsis van alle fiscale topics uit het B.S. Onmisbaar voor praktijkjuristen en fiscalisten.
De Juristenkrant
De Juristenkrant is een actualiteitenmagazine in krantenformaat dat veertiendaags verschijnt. De krant behandelt de grote lijnen in de ontwikkeling van het recht: nieuwe wetgeving, belangrijke rechtspraak, interviews met opinie- en decision makers, portretten van eigenzinnige juristen, en leuke weetjes. Ook de maatschappelijke impact van het recht en de jurist komen steeds aan bod, en er is aandacht voor de belangrijke ontwikkelingen in alle juridische beroepen, aangevuld met juridische vacatures. De krant tracht de stem van de huidige generatie juristen (in hun verscheidenheid) te vangen.
Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.
Internationaal tijdschrift voor Ondernemingsrecht
Het tijdschrift Droit des affaires Ondernemingsrecht heeft als doel actuele, objectieve en volledige informatie te verschaffen op het vlak van het ondernemingsrecht. Het tijdschrift is tweetalig en verschijnt driemaandelijks.Jura Falconis
Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid. In 1964 vatten enkele studenten het lumineuze en ambitieuze plan op een eigen juridisch tijdschrift op te starten, geënt op de beroemde Amerikaans law reviews. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische en internationale rechtsliteratuur.

Jurisquare
Jurisquare is een uitgebreide en gebruiksvriendelijke database die meer dan 100 tijdschriften van verschillende uitgeverijen via één uniform en onafhankelijk systeem aanbiedt, en dit zowel op basis van trefwoorden als op basis van de volledige inhoud.

Limburgs Rechtsleven
Sinds zijn lancering in 1975 heeft het tijdschrift Limburgs Rechtsleven een vaste plaats verworven binnen de juridische wereld en het bedrijfsleven. Het feit dat de redactie van Limburgs Rechtsleven steeds heel kort op de bal tracht te spelen door ernaar te streven tijdig actuele vonnissen en arresten te publiceren zal hier wel niet vreemd aan zijn. Toch worden daarbij nooit compromissen gesloten met betrekking tot de kwaliteit: er wordt pas tot publicatie overgegaan na zorgvuldige bespreking en afweging over het belang voor de rechtspraktijk.

Rechtskundig Weekblad
Het Rechtskundig Weekblad werd in 1931 opgericht door mr. R. Victor, advocaat en later stafhouder bij de balie te Antwerpen. Het was de periode waarin de rechtsbedeling in Vlaanderen nog grotendeels in het Frans gebeurde. Samen met een beperkt aantal Vlaamse juristen ijverde hij voor het gebruik van het Nederlands in de rechtspraak.

Tegenspraak
Tegenspraak geeft cahiers uit die per themanummer actuele juridische en maatschappelijke onderwerpen onderzoeken op een multidisciplinaire wijze. Door haar gedurfde kritische benadering hoopt Tegenspraak een bijdrage te leveren tot een meer rechtvaardige samenleving.

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
Het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht – Revue de Droit Commercial Belge is een van de meest toonaangevende juridische tijdschriften in België. Het levert al decennia lang een constitutieve bijdrage aan de evolutie van het handelsrecht door middel van hoogstaande artikels en commentaren op de rechtspraak. Voor de praktijkjurist (advocaat, magistraat, bedrijfsjurist…) is het een onschatbare bron van informatie en stevige argumenten.

Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)
TJK focust als enig tijdschrift in België op multidisciplinaire wijze op juridische, maatschappelijke en pedagogische themata in verband met kinderen en jongeren. Voor en door praktijkwerkers (advocatuur, magistratuur, jeugdwerk, de kinderrechtenactoren, jeugdhulp), beleidsmakers en onderzoekers.

Tijdschrift voor Mensenrechten
Tijdschrift voor Mensenrechten is een uniek magazine dat mensenrechten op een academische en toegankelijk manier behandelt. Een ruime waaier aan thema’s komen aan bod met een bijzondere aandacht voor mensenrechten in België en Vlaanderen.

Tijdschrift voor privaatrecht
Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische bundeling van abstracts zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp. Ook de hoogstaande artikels uit “Redactie Privaat” waarin gerenommeerde rechtsgeleerde zijn persoonlijke visie geeft over actuele ontwikkelingen in het privaatrecht, dragen bij tot een verdieping en verbreding van uw kennis.

Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht
Procesrecht is een onontbeerlijk instrument om recht te doen. De problematiek van het rechtsgeldig verworven bewijs maakt in vrijwel alle burgerlijke en strafzaken een wezenlijk onderdeel uit van het debat. Zo groeide dit tweetalige tijdschrift in amper één decennium uit tot een waardevol werkinstrument voor nagenoeg alle praktijkjuristen.

Tijdschrift voor Sport & Recht
Het Tijdschrift voor Sport & Recht is een onafhankelijke uitgave die informeert over (inter)nationale ontwikkelingen, achtergronden en actualiteiten op het snijvlak van sport en recht. Het Tijdschrift voor Sport & Recht omvat alle juridische aangelegenheden die zich rond sport manifesteren.

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht is een juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift met voldoende voeling voor wat leeft in de (rechts)praktijk. Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving weer en publiceert tevens rechtsleerartikelen inzake vreemdelingenrecht.

Tijdschrift voor Wetgeving
Het Tijdschrift voor Wetgeving (TVW) is een uniek vaktijdschrift voor wie regelmatig te maken heeft met regelgeving. De rechtsregel is de eerste bron van het recht, maar slechts sinds een vijftiental jaar wordt het belang van de kwaliteit van regelgeving erkend. Het tijdschrift speelt hierop in met actuele en uiterst relevante doctrinebijdragen over wetgeving, waarbij zowel procedure en techniek als kwaliteit, reguleringsmanagement, impact, enz. aan bod komen.

Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement
Het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk. Hiertoe brengt het een unieke combinatie van wetenschappelijk artikelen en praktijkgerichte bijdragen. Het tijdschrift houdt de vinger aan de pols van de belangrijkste bestuurlijke evoluties op alle bestuurlijke niveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees. We pinnen ons hierbij niet vast op een specifieke beleidssector. Wel streven we naar een caleidoscopisch overzicht dat vanuit verschillende beleidssectoren bestudeerd kan worden. Hoewel de thuisdiscipline van het blad de bestuurskunde en het horizontaal bestuurlijk beleid is, stellen we ons multidisciplinair op. In het bijzonder het samenspel tussen bestuur en recht is een aandachtspunt, maar ook economische, sociologische en andere perspectieven komen aan bod.